สินค้าให้เช่า

รายการเช่าสินค้า เช่า/วัน เช่า/เดือน ค้ำประกัน
 ลิฟท์กระป๋องพร้อมมอเตอร์ - - -
 โม่ผสมปูนฉาบพร้อมมอเตอร์ - - -
 โม่ผสมคอนกรีตพร้อมมอเตอร์ - - -
 โม่ผสมคอนกรีตพร้อมเครื่องยนต์ - - -
 เครื่องตบดิน 5 ตัน - - -
 เครื่องตบดิน 8 ตัน - - -
 เครื่องตบกระโดด - - -
 เครื่องตัดเหล็ก 25 มิล - - -
 เครื่องดัดเหล็ก 25 มิล - - -
 เครื่องตัดเหล็ก 32 มิล - - -
 เครื่องดัดเหล็ก 32 มิล - - -
 เครื่องตัด+ดัดเหล็ก 32 มิล - - -
 เครื่องตัดคอนกรีตพร้อมเครื่องยนต์ (ใบตัดซื้อต่างหาก) - - -
 เครื่องขัดปาเก้ไม่รวมกระดาษทราย - - -
 เครื่องต๊าปเกลียว - - -
 เครื่องลมพร้อมสกัดลม 1 หัว พร้อมสายลม 1 เส้น - - -
 เครื่องลมพร้อมสกัดลม 2 หัว พร้อมสายลม 2 เส้น - - -
 เครื่องลมพร้อมสกัดลม 3 หัว พร้อมสายลม 3 เส้น - - -
 เครื่องขัดมันคอนกรีตพร้อมเครื่องยนต์ (ใบขัดมันและถาดซื้อต่างหาก) - - -
 เครื่องขัดหินขัดพร้อมมอเตอร์ (หินขัดซื้อต่างหาก) - - -
 เครื่องขัดหินขัดพร้อมเครื่องยนต์ (หินขัดซื้อต่างหาก) - - -
 นั่งร้าน 100 ชุดขึ้นไปเวลา 1 เดือนหรือมากกว่า - - -
 นั่งร้าน 50 ชุดขึ้นไปเวลา 1 เดือนหรือมากกว่า - - -
 นั่งร้าน 20 ชุดขึ้นไปเวลา 1 เดือนหรือมากกว่า - - -
 นั่งร้าน 10 ชุดขึ้นไปเวลา 1 เดือนหรือมากกว่า - - -
 นั่งร้าน น้อยกว่า 10 ชุดเวลาไม่ถึงเดือน - - -
แบบเหล็ก 60 x 1.20
แบบเหล็ก 50 x 1.20
แบบเหล็ก 40 x 1.20
แบบเหล็ก 30 x 1.20
แบบเหล็ก 25 x 1.20
แบบเหล็ก 20 x 1.20
แบบเหล็ก 10 x 1.20
100 แผ่น ขึ้นไปเวลา 1 เดือนหรือมากกว่า 5.-/แผ่น
50 แผ่น ขึ้นไปเวลา 1 เดือนหรือมากกว่า 10.-/แผ่น
20 แผ่น ขึ้นไปเวลา 1 เดือนหรือมากกว่า 15.-/แผ่น
10 แผ่น ขึ้นไปเวลา 1 เดือนหรือมากกว่า 20.-/แผ่น
น้อยกว่า 10 แผ่นไม่ถึงเดือน 50.-/แผ่น


-


-
-
 บันไดนั่งร้าน - - -
 แผ่นทางเดินนั่งร้าน - - -
 เสาค้ำยัน (2x3.50 เมตร) - - -
 ยูเฮด 60 ซม. - - -
 แจ๊คเบส 60 ซม. - - -
 ข้อเสือ (แค๊มล๊อคนั่งร้าน) - - -
 ตู้คอนเทนเนอร์ 3 x 6 เมตร พร้อมแอร์ - - -
 ตู้คอนเทนเนอร์ 3 x 6 เมตร เก็บสินค้า - - -
ตู้เชื่อม 300 A ทั่วไป
ตู้เชื่อม 500 A ทั่วไป
ตู้เชื่อม 300 A พลัง
ตู้เชื่อม 500 A พลัง
ราคา+อุปกรณ์
ถ้าไม่เอาอุปกรณ์ลด 100.-                               
     
- - -
 ปั๊มลม 1/4 HP 220 V - - -
 ปั๊มลม 1/2 HP 220 V - - -
 ปั๊มลม 1 HP 220 V - - -
 ปั๊มลม 2 HP 220 V - - -
 ปั๊มลม 3 HP 220 V - - -
 ปั๊มลม 5 HP 380 V - - -
 ปั๊มลม 10 HP 380 V - - -
 สายจี้แบบสะพาย - - -
 เครื่องจี้พร้อมสายจี้ - - -
 มอเตอร์จี้พร้อมสายจี้ - - -
รายการเช่าเครื่องปั่นไฟ เช่า/วัน เช่า/เดือน ค้ำประกัน
 เครื่องปั่นไฟ ขนาด 3 - 5 KVA.  เบนซิน (ไม่เชื่อม) - - -
 เครื่องปั่นไฟ ขนาด 3-5 KVA.  เบนซิน-ดีเซล (เชื่อมได้) - - -
 เครื่องปั่นไฟ ขนาด 15 KVA.  เชื่อม (ตู้เก็บเสียง) - - -
 เครื่องปั่นไฟ ขนาด 20 - 40 KVA.  เอนกประสงค์ - - -
 เครื่องปั่นไฟ ขนาด 50 - 70 KVA.  เอนกประสงค์ - - -
 เครื่องปั่นไฟ ขนาด 100 - 125 KVA.  เอนกประสงค์ - - -
 เครื่องปั่นไฟ ขนาด 150 KVA.  เอนกประสงค์ - - -
 เครื่องปั่นไฟ ขนาด 200 KVA.  เอนกประสงค์ - - -
 ไดร์โว่ ขนาด 2"  220 V. - - -
 ไดร์โว่ ขนาด 3"  220 V. - - -
 ไดร์โว่ ขนาด 4"  380 V. - - -
รายการเช่าเครื่องจักร เช่า/วัน (รวมน้ำมัน) เช่า/เดือน 
(ไม่รวมน้ำมัน)
หมายเหตุ
 รถขุด BACKHOE PC - 120 - - -
 รถดัน TRACTOR D2 - - -
 รถบดอัด COMPACT 1-1.5 ตัน - - -
 รถบดอัด COMPACT 2.5 ตัน - - -
 รถบดอัด COMPACT 4.0 ตัน - - -
 รถบรรทุก 6 ล้อ ติดเครน 3 ตัน - - -
 รถบรรทุก 6 ล้อ ติดเครน 5 ตัน - - -
 รถบรรทุก 6 ล้อ (ดั๊ม 7 คิว) - - -
 รถบรรทุก 10 ล้อ ดั๊ม - - -
 รถเทลเลอร์ 10 ล้อ - - -
 รถโฟคลิฟ FORKLIFT - - -
 รถขุดติดหัวเจาะคอนกรีต BREAKER PC - 120 - - -
 รถขุดติดหัวเจาะคอนกรีต BREAKER PC - 200 - - -

***หมายเหตุ
  • การค้ำประกัน ชำระเป็นเงินสด หรือ เช็คค้ำประกันหรือแคชเชียร์เช็ค คืนค้ำประกันทั้งหมด เมื่อคืนสินค้าครบ
  • สินค้าที่เช่าสูญหาย หรือ ชำรุดผู้เช่าต้องชดใช้เท่าราคาเงินค้ำประกัน หรือ ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม
  • กรณีไม่ได้ใช้งานให้นำสินค้ามาคืน มิเช่นนั้นเราจะคิดเป็นค่าเช่าเพิ่ม
  • ราคาไม่รวมค่าขนส่ง, ค่าคนเฝ้า, ค่าน้ำมัน
  • ราคาค่าเช่า   โทรติตต่อกับทางห้างฯ