สินค้าของเรา

หมวดหมู่สินค้า

รอก-เครื่องยกของ-เครื่องทุ่นแรงต่างๆ

ชื่อสินค้า (TH) : รอกโซ่ไฟฟ้า
ชื่อสินค้า (ENG) : Electric Chain Hoist
ราคา : 0.00 บาท
รายละเอียดสินค้า
ใช้ในงานโรงงาน,อู่ซ่อมต่างๆ ใช้ไฟฟ้าได้ 220 V.หรือ 380 V.ขนาดยกตั้งแต่ 1-10 TON.